Disclaimer

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze website kan Lisoflex International B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, te gevolge van eventuele fouten of vergissingen.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze website zijn eigendom van Lisoflex International B.V. of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Lisoflex International B.V. respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en beveiligd. Lisoflex International B.V. houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Lisoflex International B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update. Door gebruik te maken van de nieuwsbriefaanmelding op deze website, gaat u akkoord met het verzamelen en verwerken van informatie over u overeenkomstig het gestelde in dit Privacybeleid. Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact met ons op; [email protected]