Code of Conduct

 

De volgende kernwaarden zijn de basis voor onze Code of Conduct:

  • Wij geven het voorbeeld - door ons op een manier te gedragen die laat zien wat wij van elkaar en van onze klanten verwachten. 
  • Wij werken samen - door elkaar te stimuleren en een sterke en succesvolle werkrelatie op te bouwen. 
  • Wij respecteren elkaar - door mensen te respecteren om wie zij zijn en om hun kennis, vaardigheden en ervaring. 
  • Wij onderzoeken de feiten en verschaffen inzicht - door veronderstellingen te onderbouwen, feiten te controleren en onze reputatie als betrouwbare en objectieve zakelijke partner te versterken. 
  • Wij zijn open en eerlijk in onze communicatie - door informatie, inzichten en advies uit te wisselen en moeilijke situaties openhartig aan te pakken. 
  • Wij zijn betrokken bij de maatschappij - door in de samenleving werkzaam te zijn en onze vaardigheden, ervaring
    en standpunten door middel van ons werk in de samenleving te delen. 
  • Maar vóór alles zijn wij integer - door de hoogste professionele normen na te leven, gedegen advies te geven en onze onafhankelijkheid te waarborgen. 

Lisoflex BV streeft ernaar te voldoen aan de richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.